Pirkimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1.  Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB GOLTAS (toliau –Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – Parduotuvė).

 1.2.  Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo
būdą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą. Sutartis galioja iki visiško pareigų įvykdymo pagal šios sutarties taisykles.

1.3.  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.

II. Pirkėjo teisės ir pareigos

 2.1.  Pirkėjo teisės:

2.1.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie, pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, gali sudaryti pirkimo – pardavimo sandorius.

 2.1.2. Pirkėjas gali pirkti Parduotuvėje bet kuriuo paros metu. 

2.1.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“.  

2.1.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

2.2.  Pirkėjo pareigos:

2.2.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
2.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

 2.2.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.  

2.2.3.Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo – pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas renkasi atsiskaitymą atsiimant prekes). Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 72 valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo.
Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties ir anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėjo.  

2.2.4.Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytų reikalavimų.

III. Pardavėjo teisės ir pareigos

 3.1.  Pardavėjo teisės:

 3.1.1.Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. 

3.1.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve. 

3.1.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo, tačiau tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis.

3.1.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti prekių bei jų pristatymo kainas, keisti prekių sąrašą, skelbti ar nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo – pardavimo sutartims.

3.1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo momentu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

3.1.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2.  Pardavėjo pareigos:

3.2.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.2.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

3.2.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

3.2.4. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

3.2.5. Nutraukus sutartį, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 dienas.

3.2.6. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų pareigų.

IV. Prekių kainos, apmokėjimo būdai, terminai

4.1.  Prekių kainos Parduotuvėje yra galutinės, nurodytos eurais su PVM.

4.2.  Prekių kainos galioja tol, kol yra rodomos parduotuvėje. 

4.3.  Už prekes Pirkėjas atsiskaito bankiniu pavedimu 

 4.4.  Pirkėjas įsipareigoja padaryti pavedimą per 72 valandas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą.

V. Prekių pristatymas

5.1.  Užsakinėdamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti prekių pristatymo/ atsiėmimo būdą: 

5.1.1. Prekių pristatymas registruota pašto siunta (siunčiame smulkias prekes iki 2kg). Pristatymo kaina – 1,98 €. Pristatymo terminas 3-4 darbo dienos po išsiuntimo.

5.1.2. Prekių pristatymas į LP express paštomatą. Pristatymo kaina – 2,48 €. Prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas po išsiuntimo.

5.1.3. Prekių pristatymas kurjeriu. Pristatymo kaina – 3,98 €. Prekės pristatomos per 1-3 darbo dienas po išsiuntimo.

5.1.4. Prekių atsiėmimas adresu Šiltnamių g. 30, Vilnius – NEMOKAMAS. Dėl atsiėmimo būtina iš anksto susiderinti su pardavėju telefonu 8 645 44661. Atsiėmimas galimas ir po darbo valandų, ir savaitgaliais.

5.2.  Užsisakius prekių daugiau nei už 60 €, pristatymas – nemokamas.

5.3.  Prekės pristatomos darbo dienomis.

5.4.  Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina turėti ir vežėjui ar Pardavėjui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, kai pats Pirkėjas ar užsakymo pateikimo metu nurodytas asmuo prekių priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.5.  Prekių pristatymo metu, Pirkėjas privalo kartu su vežėju patikrinti siuntos būklę. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Priėmus prekes ir pasirašius sąskaitą – faktūrą, važtaraštį ar kitą prekių perdavimo-priėmimo dokumentą be pastabų, yra laikoma, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.

5.6.  Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

VI. Prekių grąžinimas

6.1.  Įsigytų prekių e-parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

6.2.  Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija Pirkėjas prekes grąžina savo transportu arba apmoka Pardavėjui grąžinimo išlaidas. Pardavėjas prekes pakeičia ar priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos.

6.3.  Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo naudota po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį. 

6.4.  Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

6.5.  Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Visais atvejais grąžinant prekę, būtina pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

VII. Atsakomybė 

7.1.  Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2.  Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

7.3.  Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas. 

7.4.  Jeigu Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ir vykdomą veiklą, tų tinklapių nekontroliuoja ir toms įmonėms ar asmenims neatstovauja. 

7.5.  Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7.6.  Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

VIII. Informacijos siuntimas 

8.1.  Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.

8.2.  Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

IX. Baigiamosios nuostatos

9.1.  Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.